Nylevererat hos Kollmorgen. Här lite insyn innan vi fotograferar och lägger in projektet som referensobjekt. Non stop, Skandiform. Linkbord, Morgana Arbetsplatser, Götene E-Serien, Arbetsstolar, Håg Konferensstolar, Arper. Konferensbord, Morgana

Ergona Housewarming – 15:e Januari 2015 Vi upprepar förra årets succé och vill gärna bjuda in kunder, leverantörer och andra glada vänner till vårt showroom på Göteborgsvägen 46. OSA senast 7:e Jan till malin@ergona.se eller weronica@ergona.se. Varmt välkomna!