Novi Real Estate i Stockholm. Företaget erbjuder tjänster inom externförvaltning av fastigheter. De är en ny aktör som med stabila och finansiellt starka ägare tillför kompetens och kunskap till branschen. Gå till projektsidan, klicka här.