Projekt i fokus

Novi Real Estate i Stockholm. Företaget erbjuder tjänster inom externförvaltning av fastigheter.
De är en ny aktör som med stabila och finansiellt starka ägare tillför kompetens och kunskap till branschen.

Gå till projektsidan, klicka här.

4fix2941-hdr

4fix2873

×

Kommentering är avstängd.