Ergona har fått det mycket spännande och roliga uppdraget att leverera all inredning till Nya Carlanderska sjukhuset i Göteborg. Kund är Stiftelsen Carlanderska Sjukhuset AB och uppdraget innefattar upphandling av inredning från ett 30-tal producenter och möblering av 7 000 kvadratmeter vårdlokaler i …