Uppdrag Carlanderska!

Ergona har fått det mycket spännande och roliga uppdraget att leverera all inredning till Nya Carlanderska sjukhuset i Göteborg.

Kund är Stiftelsen Carlanderska Sjukhuset AB och uppdraget innefattar upphandling av inredning från ett 30-tal producenter och möblering av 7 000 kvadratmeter vårdlokaler i anslutning till befintlig byggnad.

Uppdraget ryms inom Ergonas projektområde som är specialiserat på att genomföra specifikt inredningsprojekt. Under 2016 levererade projektområdet inredning av ett värde för ca 20mkr SEK.

Tillbyggnaden omfattar fem våningsplan, inklusive källare. I den nya byggnaden inryms bland annat ny röntgenavdelning, operationssalar och sterilcentral. Ombyggnadsarbetena innefattar omklädningsrum, teknikutrymmen samt godsmottagning i den befintliga sjukhusbyggnaden. Carlanderska sjukhuset byggdes 1927 som ett komplement till den offentliga vården i regionen. Sjukhuset och den intilliggande Carlandersparken utgör en kulturhistorisk miljö och därför har stor vikt lagts vid att nybyggnationen ska smälta väl in. Invigning kommer att ske under Mars 2017.

Källor: Carlanderska och Skanska

Carlanderska

×

Kommentering är avstängd.