Som en del av Ergonas satsning etablerar vi nu företaget i Stockholm. Vi märker en ökad efterfrågan från våra befintliga kunder att finnas tillhands även här samt att efter den lyckade affärsmässiga utvecklingen i Göteborg har vi fullt självförtroende att …