HUR ERGONOMI ARBETAR

Ergonas ergonomiområde utgår dels ifrån ett förebyggande perspektiv för att minimera arbetsrelaterade belastningsskador samt vid rehabilitering av befintlig arbetsskada.

PRODUKTFÖRSÄLJNING

Vi har utställning på Göteborgsvägen 46 där vi visar representativa produkter i vårt breda ergonomisortiment som innefattar sadel, balans, ståstöd och arbetsstolar. Du hittar också en mängd styrdon, tangentbord och underarmstöd. Vi har ett stort antal produkter på lager vilket gör att du har möjlighet att få med dig din valda produkt omgående. Du kan också få låna hem produkter och prova i lugn och ro på ditt eget kontor för noggrannare utvärdering.

Du är välkommen in, antingen på ett spontant drop in besök eller om du vill med fördel boka besök med en av våra rådgivare för att prova produkter. Vi hjälper dig att hitta rätt lösning.

AVTAL

Vi tecknar avtal med företag och myndigheter på långsiktiga premisser. Ni har en egen ergonomiutbildad kontaktperson som är tillgänglig för er. Det skapas fasta riktlinjer för prissättning. Vi kan också göra en fördjupning och tillverka en kundunik prislista för ännu lättare hantering av inköp, framförallt om ni finns på fler orter och har fler beställare inom samma företag.

Den stora styrkan förutom ett brett sortiment är den stora kompetensen som finns bland våra ergonomirådgivare som hjälper era medarbetare på individnivå.

Vi har idag ett tätt samarbete med  företagshälsovården och arbetar gärna i dialog med er ergonom/sjukgymnast för bästa resultat.