AFFÄRSOMRÅDEN

Vi har en stark tro på att en bra arbetsmiljö skall uppfylla både kroppens välbefinnande men också tilltala ögats intryck. En trivsam miljö är både anpassad ergonomiskt och visuellt. Vi erbjuder kompetens inom två områden som väver samman en helhet.

TVÅ ROLLER. TVÅ KOMPETENSER.

INTERIÖR

Inom område interiör erbjuder vi ert företag att inhandla helhetsinredning från ett brett utbud av producenter och där vi hjälper er hela vägen från planering till montering. Vi arbetar fristående och som återförsäljare för ett 150-tal olika tillverkare som tillsammans mer än väl täcker ert hela kontorsinredningsbehov.

Med helhetsinredning menar vi kontorsmöbler, kringmöbler, gardiner och mattor. Vi har även specialsnickerier knutna till oss som vi tillsammans anlitar för en platsbyggd receptionsdisk eller om det finns behov av något annat unikt.

Organisationen innehåller inredningskunniga projektledare som lotsar er genom möbeldjungeln till rätt produkt för ändamålet. Till er hjälp har vi 700kvm showroom med kanske Göteborgs bästa arbetsplatsutställning på Göteborgsvägen 46. Vi kan även provställa ute hos er som kund.

Samordnare som ser till att produkterna levereras i tid och att du som kund får snabba besked.

Vid leverans tar våra utbildade montörer vid och transporterar ut och monterar er inredning på plats. Vi lämnar alltid lokalen med all emballage för att ni som kund skall kunna nyttja er nya inredning så fort som möjligt.

För bästa resultat ser vi gärna att ni anlitar oss i god tid innan eventuell flytt eller införskaffning. Generella leveranstider är 4-6 arbetsveckor på inredning och räkna med tid för planering. Att inreda ett kontor tar längre tid än man normalt tror. Om ni inte anlitat en inredningsarkitekt så kan vi hjälpa er att föreslå en efter egna rekommendationer.

”DET BÄSTA TILLVÄGAGÅNGSÄTTET VID UPPHANDLING AV INREDNING ÄR ATT ANLITA AKTÖRERNA TIDIGT. FRÅN DAG 1 BÖR DET FINNAS NI, ERGONA OCH EN INREDNINGSARKITEKT. DETTA FÖR ATT TÄCKA IN ALLA KOMPETENSOMRÅDEN SOM KRÄVS FÖR SKAPANDET AV EN LYCKAD ARBETSMILJÖ”.

 

 

ERGONOMI

Ergonas område ergonomi har arbetat med att leverera kontorsstolar och ergonomiska tillbehör till företag sedan 1986. Här finns en unik kompetens och ett enormt sortiment. Vår erfarenhet och historik har idag gjort oss till en självklar avtalsaktör hos några av de största företagen i Sverige. Vi skapar kundunika produktkataloger samt håller löpande kvartalsmöten för avstämning.

Vi utgår dels ifrån ett förebyggande perspektiv för att minimera arbetsrelaterade belastningsskador samt vid rehabilitering av befintlig arbetsskada. Till er hjälp finns ergonomiutbildad personal, utställning där man kan testa produkter och provsitta arbetsstolar. Möjlighet finns också att låna och utvärdera produkterna i lugn och ro på er egen arbetsplats.

Vid ett eventuellt köp så hjälper vi dig tillrätta så att du använder din nya produkt på rätt sätt.

Vi har idag ett tätt samarbete med företagshälsovården och arbetar gärna i dialog med er ergonom/sjukgymnast för bästa resultat.

”DET FINNS GRUNDVÄRDEN ALLA ANSTÄLLDA BÖR HA RÄTT TILL”