Referenser Ergonomi

Här är några av de företag som använder Ergona som leverantör av ergonomiprodukter.

Vi tecknar avtal med företag och myndigheter på långsiktiga premisser. Ni har en egen ergonomiutbildad kontaktperson som är tillgänglig för er. Det skapas fasta riktlinjer för prissättning. Vi kan också göra en fördjupning och tillverka en kundunik prislista för ännu lättare hantering av inköp, framförallt om ni finns på fler orter och har fler beställare inom samma företag.

Hos många av våra kunder upprättar vi även lager för att kunna tillgodose varje kunds behov på ett snabbt och effektivt sätt.

Vårt breda sortiment, kunnande och det faktum att vi funnits sen 1986 på ergonomimarknaden gör oss till en självklar avtalsparter för stora som mindre företag. Vi ingår i samma koncern som det producerande ledet vilket gör oss konkurrenskraftiga även prismässigt.

Vi har ett tätt samarbete med  företagshälsovården och arbetar gärna i dialog med er ergonom/sjukgymnast för bästa resultat.

Är ni intresserade av ett samarbete? Kontakta någon av våra rådgivare så hjälper de er vidare.

 

ergonomireferense