Novi Real Estate i Stockholm. Företaget erbjuder tjänster inom externförvaltning av fastigheter.
De är en ny aktör som med stabila och finansiellt starka ägare tillför kompetens och kunskap till branschen. Deras ambition är att utveckla Novi till en långsiktig och konkurrenskraftig aktör på förvaltningsmarknaden.

Resultat höll i totalprojektledningen och 4Fix ansvarade för konceptframtagningen. Ergona anlitades för att realisera konceptet genom att handla upp och installera inredningen samt textilierna.

Läs mer om projektets idéer på 4Fix hemsida här.

INREDARE: 4FIX AB

Andra referenser: