Platzer

Ergona Projekt AB budgeterade, upphandlade och installerade alla möbler dvs lös inredning, specialsnickerier, textilier och en del teknik som bestyckningar i konferensbord.

Bolaget anlitades redan tidigt för uppdraget med att realisera och genomföra inredningskonceptet. I nära samarbete med ansvarig inredningsarkitekt och med totalprojektledare identifierade vi produkterna samt hjälpte till att tolka konceptets behov.

I tidig samverkan med de andra rollerna så kan vi få ut mer kvalitét i inredningsprojektet samt bedriva det mer kostnads- och tidseffektivt. Totalt samordnade vi inredning från över 40st olika producenter från 8st länder till Platzer. Det kan tyckas onödigt med att handla upp möbler från så många olika håll men det är just det som är Ergona Projekts styrka i att hantera och dessutom så är det bredden som ger unikiteten i det estetiska uttrycket.

ARKITEKT: KANOZI ARKITEKTER

Andra referenser: