Nylevererat hos Kollmorgen. Här lite insyn innan vi fotograferar och lägger in projektet som referensobjekt. Non stop, Skandiform. Linkbord, Morgana Arbetsplatser, Götene E-Serien, Arbetsstolar, Håg Konferensstolar, Arper. Konferensbord, Morgana