Hur vi arbetar

Produktförsäljning

Det går utmärkt att kontakta oss med alla förfrågningar stora som små, allt ifrån byte av ett hjul till en befintlig arbetsstol till större komplexare inredningsuppdrag. Vi träffas antingen hos er eller om ni vill komma till vårt showroom för att få inspiration.

Avtal

Vi tecknar inredningsavtal på långsiktiga premisser. Ni har en egen kontaktperson som är tillgänglig för er samt riktlinjer för prissättning. Vi kan också göra en fördjupning och tillverka en inredningsmanual/konceptbroschyr för ännu lättare hantering av möbelinköp, framförallt om ni finns på fler orter och fler beställare inom samma företag.

Vi har egen produktutveckling både inom Ergona men också i företag i samma koncern. Detta ger oss möjligheten att skapa unikt sortiment med specialframtagna produkter specifikt för er.

Förfrågningar

Med tanke på vår breda leverantörsflora så svarar vi gärna på förfrågningsunderlag och anbud från dig. Vi erbjuder stor konkurrenskraft och lång erfarenhet.

Vi har eget samordningslager, lastbilar och montörer för att kunna genomföra projektet på bästa sätt.

b8424813

 

Anlita oss för ert inredningsprojekt

Du kan anlita oss i ett tidigt skede. Vid större inköp av möbler är det en stor fördel att bilda laget och samla all kompetens tidigt för bästa resultat.  Vi har lång erfarenhet av att arbeta och samverka med alla de roller som krävs för att genomföra en arbetsplatsförändring eller företagsflytt. Tillsammans med er interna projektgrupp och/eller med era externt anlitade projektledare, arkitekter eller konsulter skapar vi optimala förutsättningar för ett lyckat inredningsprojekt.

Vi erbjuder expertis och kunskap till ert inredningsprojekt. Vi tar ansvar över att realisera ert inredningskoncept och budgeterar, detaljplanerar, upphandlar och levererar. Allt detta i en fristående plattform där vi upphandlar direkt från producentledet. Vill ni veta mer om denna affärsform?

Kontakta Nicklas Åberg 031-7782200, nicklas@ergona.se.