FÖRETAGSINFORMATION

OM FÖRETAGET

Ergona är ett dynamiskt företag som verkat på Göteborgsmarknaden i 26 år. Företaget arbetar inom två affärsområden Interiör och Ergonomi.

12ST ANSTÄLLDA
37 MKR OMSÄTTNING 2012
ARBETAR INOM TVÅ AFFÄRSOMRÅDEN INTERIÖR OCH ERGONOMI
SHOWROOM OCH LAGER PÅ GÖTEBORGSVÄGEN 46
GENOM SAMARBETE I KONCERNEN FINNS VI FÖRUTOM I GÖTEBORG ÄVEN I STOCKHOLM OCH MALMÖ

 

HISTORIK

År 1986 grundades Ergona och blev snabbt ett starkt varumärke genom att bli synonymt med att tillhandahålla rätt arbetsstolar till Göteborgsföretagen. Företaget utökade sedermera sortimentet med ergonomiska tillbehör. Under många år vistades Ergona på hörnet vid korsvägen mittemot Universeum. Man skapade ett tätt samarbete med företagshälsovård och andra arbetsmiljöfrämjande påverkare.

År 2005 flyttades verksamheten till Mölndalsvägen 79 där man också började arbeta mer frekvent med helhetsinredning.

Under 2011 trädde nya delägare in i bolaget och Ergonas strategi och affärsidé börjar byggas kring två affärsområden. Interiör och Ergonomi.

I Juni 2013, efter 8 år på Mölndalsvägen flyttar Ergona återigen till större lokaler och denna gång till nuvarande lokaler på Göteborgsvägen 46. Här verkar man på två våningsplan.

AFFÄRSIDÉ

Ergona skall tillhandahålla produkter och bred kompetens för att skapa arbetsmiljöer med mervärden.