FINANSIERING

Leasing och Hyrköp

Hos Ergona får du hjälp med en finansieringslösning så att du kan frigöra kapital till annat som  är utvecklande för företaget.

Ni slipper tunga engångsavgifter.

Detta påverkar varken soliditet eller likviditeten i företaget.

Hyra är att betrakta som en driftskostnad och därför är finansieringsavgiften avdragsgill.

Enkelt att förändra eller uppgradera utrustningen under avtalets gång.

Ni nyttjar Er inredning men äger den inte och behöver således inte ta upp den som inventarie.

Kort sagt, bara fördelar. Kontakta oss så kommer vi ut och förklarar närmare vad detta innebär för er

CoverConsulting-8439430