Köpvillkor Webshop

Leveransvillkor

Alla leveranser sker normalt med Postnord och utförs i enlighet med deras gällande regler för respektive fraktsätt Information gällande regler för respektive fraktsätt finner ni via www.schenker.se Det är köparens ansvar att adresser som angivits vid beställning är korrekt. Leveranssätt via Ergona Web Shop är FRAKTFRITT till privatpersoner och företag inom Sverige som ej lyder under avtal tecknat med Ergona AB. För avtalskunder ber vi att hänvisa till de villkor som är inskrivna i ert avtal.

Privata adresser telefonaviseras alltid med en tilläggskostnad på 75 kr inkl moms.


Köpvillkor (Webshop)

Villkoren gäller i de fall Svensk eller annan lag inte föreskriver andra regler, vilka strider mot våra villkor. Privatkonsumenter lyder under Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen. Företag lyder under köplagen. Köplagen är dispositiv vilket innebär att våra egna avtal kan avtala annat än vad lagen föreskriver. Vidare information om gällande lagar kan ni finna via konsumentverket.


Åldersgräns

För att få beställa via www.ergona.se måste du vara över 18år eller ha målsmans medgivande.


Priser

Alla priser är angivna i svenska kronor exklusive frakt. Kunden kan själv välja om priserna skall presenteras med eller utan moms. Moms tillkommer alltid. Det pris som gäller vid beställningstillfället gäller även vid leveranstillfället, detta oavsett om priserna ändrats upp eller ner. 


Beställning

Beställningar görs bäst via vår webbutik www.ergona.se men kan även göras med hjälp av telefon eller e-post. Beställningar som utan medgivande görs i annan persons namn och som medför ekonomisk eller annan skada för Ergona polisanmäls.


Betalningssätt

För privatpersoner gäller alltid kontant betalning eller kortbetalning. Vi accepterar inte avbetalning. Juridisk person kan efter ansökan erhålla fakturabetalning. Ansökan kan göras direkt på den här hemsidan. Antalet kreditdagar är mellan 10 till 30 dagar/netto vilket meddelas efter kreditkontroll. Order som har lagts innan kreditansökan är klar kan inte levereras mot faktura. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 10 % på utstående belopp, från förfallodagen räknat. Val av betalningssätt sker i "Kassan".

Godssökning 

Godssökning görs via Postnord med hjälp av sändningsnumret som presenteras på orderbekräftelsen. Det åligger kunden att inom skälig tid från avsändandet, följa upp och hämta ut beställda produkter. Skälig tid kan variera mellan 10-20 dagar beroende på fraktsätt.  


Leveranstider

Lagerförda produkter packas och avsänds normalt samma eller nästkommande arbetsdag. Leveranstiden är normalt 1-3 arbetsdagar från det att produkterna lämnat vårt lager. För ej lagerfördaprodukter kan leveranstiden variera och vara upp till 4-6 veckor.


Förändring och avbeställning

Förändringar av order är möjliga så länge ordern inte gått till plock. Tillägg och avbokning kan även ske via e-post eller telefon men detta medför en risk att ordern hinner effektueras under den tid det tar för oss att hantera medelanden. Om ordern är plockad går den inte längre går att avboka. Du som kund är i de fall avbokning inte skett i tid, skyldig att motta försändelsen, och kan sedan i tillämpliga fall använda "Ångerrätten". Avbeställning av beställningsvara, vilken köpts in speciellt för kundens räkning är inte möjlig.


Garantier

Garanti ges av producenten, distributören eller försäljaren och gäller alla fel på produkten som inte är uppkomna av användaren genom oaktsamhet eller med vilja. Samtliga produkter i vårt sortiment omfattas av minst ett (1) års garanti. I de fall där producentens garantitid är längre en 1 år omfattas produkten av den garantin. Många av våra produkter har upptill 10 års garanti.


Reklamationer

Konsumentköplagen föreskriver två års reklamationsrätt för privatpersoner, oavsett vilken garantitid som gäller på en produkt. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Vid reklamation efter det att garantitiden utgått skall köparen kunna påvisa att det uppkomna felet fanns på produkten redan vid leveranstillfället.


Returer

Kontakta oss för returnummer på info@ergona.se eller via telefon 031-778 22 00. Det är kundens skyldighet att uppge order/fakturanummer och anledning till den önskade returen. En PDF sänds till kundens e-postadress som returbekräftelse. Bekräftelsen ska bifogas när varan returneras. Kunden ansvarar för att produkten emballerats enligt de rekommendationer som anges. Vidare skall produkten returneras i stötskyddande emballage, vilket normalt innebär ytterlåda fylld med stötdämpande material vari produkten placeras. Vadderade kuvert är normalt inte att anse som stötskyddande. Kund ombesörjer och betalar returfrakten i samband med returer. Gäller returen ett garantiärende ersätter vi kunden för fraktutlägg motsvarande Postnord. Detta gäller endast i de fall returen faller under normalt garantiärende. Vid garantiärenden står Ergona AB för frakten tillbaka till kunden. Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt produkt med likvärdig eller bättre i de fall identisk produkt inte finns.

Ångerrätt (Gäller endast privatpersoner)

Privatpersoner har i enlighet med Distansavtalslagen rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar från den dag man mottog produkten eller en väsentlig del av den. Produkten måste återsändas i "väsentligt oförändrat" skick. Detta gäller även produktens eventuella emballage, tillbehör och programvaror. Produkten får naturligtvis inte ha varit använd om ångrat köp ska medges. Vid köp av en tjänst börjar ångerfristen löpa den dag då avtalet ingås. Begäran om ångrat köp skall registreras på samma sätt som en retur. Återsändande av en produkt vilken returneras med hänvisning till Distansavtalslagen sker på kunds bekostnad. Återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst medges ej. Produkten skall återsändas emballerad enligt samma rutin som retur se ovan. Ångrat köp kan i vissa fall medges även om kriterierna i lagen inte uppfylls. I dessa fall står köparen för samtliga fraktkostnader. Återbetalning motsvarar normalt 50-100 % av produktens värde. Återbetalning av ångrade köp skall vara utfört inom 30 dagar från den dag då vi mottagit produkten.

Policy för behandling av personuppgifter

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Klicka här för att läsa vår fullständiga policy.

Support

Ergona AB tillhandahåller teknisk support. Teknisk support omfattar hjälp vid felsökning, enklare installationshjälp samt allmän produktinformation och rådgivning före köp.


Skadat gods

Det är kundens ansvar att kontrollera godset vid leverans tillfället. Kontrollera godsets och förpackningens tillstånd när det levereras. Kunden ska räkna igenom kvantiteten så att den stämmer överens med uppgifterna i fraktsedeln. Om godset är skadat vid leveranstillfället kvittera aldrig fraktsedeln utan att först göra en anmärkning på följesedeln. Anmärkningen behöver inte vara detaljerad, men den är nödvändig för att skadan ska kunna regleras. Det som uppnås med anmärkningen är att det styrks att skadan inträffat när transportören hanterat godset. Om skadan kunnat upptäckas först vid uppackning (dold av emballage) måste kunden anmäla skadan till Postnord eller Ergona AB inom fem (5) arbetsdagar efter mottagandet för att den ska kunna tas upp till behandling. Kunden ska begära en bekräftelse på anmälan för att kunna styrka den. Skadan ska besiktigas av Postnord och godset får där för ej repareras, säljas, returneras eller flyttas från leveransadressen.

Saknat gods

Godsmottagaren (kunden) ska göra en anmärkning på fraktsedeln innan den kvitteras. Kontakta närmaste Postnord kontor och uppge sändningsnummer. Då görs en eftersökning av godset. Om vi inte godset återfinns inom 30 dagar (utrikes 60 dagar) har kunden rätt att anse det som förlorat.


Skadereglering

Det är alltid kunden som ska framställa ersättningskrav och styrka kravets storlek. Detta innebär att det är kunden ska göra skadeanmälan och skicka den tillsammans med fraktsedel eller paketlapp och handelsfaktura till Postnord. Obs gör kopior. Om godset har reparerats bifoga även kopia på reparationsfaktura. Alternativ faktura för ersättningsleverans eller reservdelsfaktura. Eventuellt övriga handlingar som du anser har betydelse för att skadan blir korrekt reglerad


Tvist

Tvister där köparen är privatperson har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan företag avgörs som regel i domstol.


Force majeure

Skulle Ergona AB vara förhindrad att leverera eller företa omleverans alternativt om en sådan leveransplikt blir orimligt betungande som följd av arbetskonflikt eller andra omständigheter som parterna inte kan råda över så som brand, krig, mobilisering eller oväntade militära inkallningar av motsvarande proportioner, rekvisitioner, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, transporthinder, varubrist, brist på bränsle, samt förseningar av leveranser från underleverantörer eller producenter som följd av liknande omständigheter som tas upp i denna punkt, är Ergona AB fri från allt ansvar med undantag av reklamationer och kreditering av saknade produkter.


Copyright

Allt innehåll på dessa sidor är att betrakta som Ergona AB är skyddad genom bl.a. upphovsrätt, marknadsförings- och varumärken. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn samt information om produkter gällande bl.a. produktens vikt, bilder och grafik, design, layout och annat innehåll ovillkorligen ej får kopieras eller användas utan explicit medgivande (skriftligt) från Ergona AB.


Förändring av försäljningsvillkor

Ergona AB förbehåller sig rätten att ändra i nuvarande försäljningsvillkor.