Reportage Platzers kontor

Nytt kontor och nytt arbetssätt för Platzer

Intervju med Karin Pull, HR chef på Platzer Fastigheter AB.

Anledningen till flytten berodde på att vi hade börjat växa ur vårt kontor på Anders Personsgatan i Gårda. Då bolaget är i en expansiv fas och vi blir fler så var vi tvungna att se oss om efter en annan lösning. Först undersökte vi om vi kunde sitta kvar i vår befintliga fastighet. Men när vi inte kunde hitta någon lösning gick vi igenom våra områden, då kändes Gullbergsvass som rätt val inför framtiden.

Gullbergsvass är ett område i stor förändring. Arbetet med Hisingsbron är i full gång samtidigt som det byggs runt om i området. Vårt mål med flytten var att sätta oss i ett av Göteborgs framtidsområden och det har vi lyckats med.

Det nya kontoret grundar sig på ett så kallat aktivitetsbaserat koncept, något som det pratats mycket om de senaste åren. På Platzer har vi valt att kalla det verksamhetsbaserat. Det vi vill säga när vi kallar det verksamhetsbaserat är att vi inte går efter en färdig mall. Hela planeringen av kontoret är istället uppbyggt utifrån hur miljön bäst kan stödja den verksamhet vi bedriver.

Alla på företaget var involverade i planeringen av vår nya kontorsmiljö där vi kom fram till att vi ville skapa ett kontor med möjligheter för olika arbetssätt.

Vi hade behov av platser för fokus och koncentration i en lugn miljö likväl som ställen där man kan träffas och inspireras av varandra. Detta ledde till att vi skapade tre huvudsakliga arbetszoner med olika aktivitetsnivåer.Förutom detta var rörelse, hälsa och välmående i stort fokus vilket visas genom möbelval och att det finns utrymmen för träning och kreativitet.

Grundtanken är att hela kontoret är tillgängligt för alla. Vi väljer plats utifrån det behov man har. Förutom att stödja verksamheten har det nya kontoret också andra viktiga uppgifter. Ett modernt kontor med ett attraktivt läge lockar arbetskraft i en konkurrensutsatt bransch vilket vi tagit fasta på i utformningen av vårt nya kontor.

Resultat AB totalprojektleder

Resultat har företrätt hyresgästen i lokalanpassningsfrågorna och projektlett omlokaliseringen av Platzers kontor.

I uppdraget har Resultat dessutom drivit förändrings- och förankringsprocessen med Platzer med sitt verktyg NXTSTP. Detta har varit en viktig aspekt i projektet då verksamheten har genomgått en förändring och applicerat ett verksamhetsbaserat arbetssätt. En viktig del av vår process har också varit att driva konceptutvecklingen av kontoret med Kanozi Arkitekter och Ergona Projekt enligt Joakim Månsson projektledare på Resultat.

Budgetering, upphandling och installation av inredningen

Ergona Projekt AB budgeterade, upphandlade och installerade alla möbler dvs lös inredning, specialsnickerier, textilier och en del teknik som bestyckningar i konferensbord.

Bolaget anlitades redan tidigt för uppdraget med att realisera och genomföra inredningskonceptet. I nära samarbete med ansvarig inredningsarkitekt och med totalprojektledare identifierade vi produkterna samt hjälpte till att tolka konceptets behov.

Det handlar mycket om att sätta produkt i rätt produktion och på rätt plats. Säger Nicklas Åberg kundansvarig Ergona Projekt AB. En utmaning fanns också i att Platzer hade en hel del befintliga möbler som skulle vävas in bland de nya, detta krävde extra noggrannhet. Idag är inredningsprojekten mer omhändertagna och mer komplicerade än historiskt. Och samtidigt som kraven blir större så märker vi att tidsplanerna krymper. Platzers fall var inget undantag.

Detta gemensamt är en stor anledning till att vi finns och att vi skapat vår projektmodell säger Nicklas Åberg. I tidig samverkan med de andra rollerna så kan vi få ut mer kvalitét i inredningsprojektet samt bedriva det mer kostnads- och tidseffektivt.

Totalt samordnade vi inredning från över 40st olika producenter från 8st länder till Platzer. Det kan tyckas onödigt med att handla upp möbler från så många olika håll men det är just det som är Ergona Projekts styrka i att hantera och dessutom så är det bredden som ger unikiteten i det estetiska uttrycket säger Nicklas.

Från inredningsarkitekten

Jessica Wren ansvarig inredningsarkitekt på Kanozi Arkitekter.

Platzer är en varierad och glad arbetsplats som samlar många starka individer med hög nivå av positivitet och professionalitet. Detta ville vi skulle spegla sig i alla delar av Platzers nya huvudkontor och utifrån dessa förutsättningar skapades konceptet ”Bloc”.

”Bloc” som i byggblocket där de individuella formerna skapar en större helhet. Byggblocket som ger förutsättningarna till att bygga ihop sin egen arbetsdag och arbetsplats utefter individuella och föränderliga förutsättningar och behov. ”Bloc” som i kvarter där byggnaderna bildar en variation och ett innehåll för alla inom sina givna ramar.

Platzers nya huvudkontor är en verksamhetsbaserad arbetsplats som understödjer ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Här finns en stor mängd av arbetsplatstyper, tempon och ljudbilder där man är fri att finna den plats som passar projektet eller individen bäst just idag. Platzers nya huvudkontor skall välkomna såväl den anställda som besökaren med öppna armar

Källa: Modern Interiör

Foto: Krister Engström