Vårt gemensamma miljöarbete

Våra generella miljömål är att arbeta aktivt och göra fortlöpande förbättringar som minimerar negativ miljöpåverkan i vår del av processen både internt och externt. Vi strävar efter att påverka själva tillverkningsprocessen, sortering av emballage,  egen sophantering men också transporter och självklart följa de lagar och förordningar som finns. 

Gröna produkter

Vi prioriterar att leverera miljömärkta produkter samt gynna de producenter med  svanenmärkning samt möbelfakta eller motsvarande märkningar i sitt sortiment.

Grön upphandling

Vi erbjuder även våra kunder att handla upp inredning som motsvarar miljöstyrningsrådets kravställningar på möbler inom offentlig miljö. Denna typ av upphandling kräver mer administrativ tid och det bör tas hänsyn till detta med tanke på leveranstider. Det innebär i stora drag att man tar in miljöförteckning på varje produkt.