Alten Sverige AB

ALTEN är ett av Europas ledande konsultbolag med över 37 000 anställda i 25 länder. De utvecklar och levererar kompetens till världsledande bolag inom branscher som Energy, Telecom, Automotive, Defence & Aerospace och Industry.

Under sommaren 2021 flyttade ALTEN i Göteborg sitt kontor från Lindholmen till Kämpegatan.

I samband med flytten så fick Ergona Projekt AB uppdraget att hantera kalkylering, upphandling och installation av all lös inredning, textilier, miljöarmaturer samt specialinredning. Det nya kontoret är dimensionerat för närmare 150 personer. Projektet drevs i samverkan med kund, arkitekt och extern projektledare på Resultat Projektledning.

Arkitekt: Liljewall Arkitekter