Arcam EBM AB

Arcam EBM ingår i GE Additive-familjen och är världsledande på tillverkning av 3D-skrivare för metallprodukter. Huvudsakliga kundsegment är flygindustri samt ortopedi. Arcam startade efter ett examensarbete på Chalmers Tekniska Högskola 1997 och när de 2016 köptes upp av GE fanns stora planer på tillväxt som deras befintliga lokaler inte kunde leva upp till.

När Arcam EBM flyttade sin verksamhet till Mölnlycke fick Ergona Partner AB uppdraget att hantera kalkylering, upphandling och installation av all lös inredning, textilier, miljöarmaturer samt specialinredning. Det nya kontoret är dimensionerat för närmare 400 personer på kontoret samt 100 personer i produktion

Projektet drevs i samverkan med kund, arkitekt och projektledare Resultat Projektledning.

Arkitekt: Gestalt Arkitektur AB