BDO AB

BDO:s nya Göteborgskontor hämtar inspiration från hamnens material och kulörer. I december flyttade revisionsbyrån BDO in i sina nya lokaler ett stenkast från Göteborgs hamn. Drygt 100 medarbetare flyttade in i ett yteffektivt aktivitetsbaserat kontor med utsikt över och inspiration från hamnen, både vad gäller material- och färgval.

Projektet har positivt präglats av en nära samverkan mellan inredningsarkitekter, inredningsföretag och projektledare. Vi fick ett gemensamt mandat att arbeta fram en lösning utifrån kundens kravspecifikation. Projektet har också varit speciellt eftersom BDO ursprungligen tänkte sig en kontorslösning med traditionella slutna kontorsrum, men under resans gång istället bestämde sig för att satsa på ett aktivitetsbaserat kontor, Ergona har levererat kontorets inredning varit involverat i allt från budgetering och planering till upphandling och installation.

Totalprojektledare: Resultat Projektledning AB

Arkitekt: Krook & Tjäder