HiQ AB

Realisering av inredningskoncept för HiQ Göteborg och deras kontor på Lindholmen och Östra Hamngatan. Kontoren har en kombination av aktivitetsbaserade och projektstyrda arbetsplatser. Mötesrummen är anpassade och namnade efter dess syfte, så som Skypen, Samtalet, Gymmet, Workshoppen osv. Ledord för inredningen är arbetsro, funktion och glädje. Vissa rum är färgstarka och energifyllda, andra lugna och harmoniska. Likaså övriga ytor i lokalerna.

Ergona Partner har levererat kontorets inredning varit involverat i allt från budgetering och planering till upphandling och installation. Kontoret kom tvåa i tävlingen Sveriges Snyggaste Kontor 2018

Arkitekt: Bittra Britta AB