Platzer AB

Nytt kontor och nytt arbetssätt för Platzer. Man hade börjat växa ur sitt gamla kontor i Gårda och detta var anledningen till att man valde att flytta. Blickarna riktades mot Gullbergsvass som står inför spännande förändringar inför framtiden. Alla på företaget var involverade i planeringen av deras nya kontorsmiljö där de kom fram till att man ville skapa ett verksamhetsanpassat kontor med möjligheter för olika arbetssätt.

Ergona Partner AB fick uppdraget att budgetera, upphandla och installera alla möbler dvs lös inredning, specialsnickerier, textilier och en del teknik som bestyckningar i konferensbord. Bolaget anlitades redan tidigt för uppdraget med att realisera och genomföra inredningskonceptet. I nära samarbete med ansvarig inredningsarkitekt och med totalprojektledare identifierade vi produkterna samt hjälpte till att tolka konceptets behov. I tidig samverkan med de andra rollerna . En utmaning fanns också i att Platzer hade en hel del befintliga möbler som skulle vävas in bland de nya, detta krävde extra noggrannhet. Idag är inredningsprojekten mer omhändertagna och mer komplicerade än historiskt. Och samtidigt som kraven blir större så märker vi att tidsplanerna krymper. Platzers fall var inget undantag. Detta gemensamt är en stor anledning till att vi finns och att vi skapat vår projektmodell säger Nicklas Åberg kundansvarig på Ergona Partner AB.

Totalprojektledare: Resultat Projektledning AB

Arkitekt: Kanozi AB