Transtema Group AB

Transtema är ett av Sveriges ledande företag när det gäller att bygga, underhålla och sköta driften av olika typer av kommunikationsnät. De finns på 85 orter över hela Sverige.

Under vintern 2020 samlokaliserade Transtema sina verksamheter i Mölndal, Flöjelbergsgatan. Där skapade man ett nytt verksamhetsanpassat kontor för 170st personer.

I samband med flytten så fick Ergona Partner AB uppdraget att hantera kalkylering, upphandling och installation av all lös inredning, textilier, miljöarmaturer. Projektet drevs i samverkan med kund, arkitekt och extern projektledare på Resultat Projektledning.

Arkitekt: Liljewall Arkitekter