Återbruk – för hållbara kontor

I olika projekt stöter vi alltid på möbler och produkter som har potential att få nytt liv. Inte bara är det ekonomiskt fördelaktigt, utan det är även ett betydande bidrag till miljön. Det kan vara utmanande att avgöra vilka objekt som kan återanvändas helt, vilka som kan renoveras, samt vilka som bör säljas eller skänkas. Därför genomförs en noggrann inventering och klassificering för att underlätta processen.

Inventering och klassificering

Först görs en digital inventering och avvägning för att bedöma vad som är värt att återbruka, med hänsyn till ekonomiska, miljömässiga och estetiska faktorer. Det handlar ofta om en betydande mängd möbler och produkter där vi gör en klassificering av varje enhet. Återbruka, försäljning eller avyttras till välgörenhet.

Vi är noga med att vara transparenta och specificerar alla detaljer genom avtal.

En del av inredningskonceptet

Bedömningen och klassificeringen görs inför att inredningskonceptet utvecklas. När konceptet väl är klart integreras möblerna och produkterna i den övergripande konceptbeskrivningen. Därefter bestäms vilka åtgärder som behövs t ex lackering, reparation, tvätt, omklädnad, byte av delar eller sömnadsarbeten.

Många saker förbises ofta såsom befintliga gardiner som kan sys om, sittytor som kan tvättas, slitna skrivbordsytor som kan bytas ut eller daterad teknik i ett konferensbord m m.

Logistik

Vi tar hand om hela kedjan från klassificering till hantering och logistik. De möbler som ska återbrukas tar vi hand om genom våra samarbetspartners och leverantörer. Möbler som kan säljas går genom etablerade kanaler. Ibland måste man kassera en möbel genom återvinning men det känns alltid bättre att skänka till välgörande ändamål.

Om du står inför en flyttplanering och är nyfiken på vad som går att återbruka är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta mig

Besök oss

Göteborgsvägen 46
SE-431 37 Mölndal

Kontakta oss

Besök oss

Göteborgsvägen 46
SE-431 37 Mölndal

Kontakta oss

Besök oss

Göteborgsvägen 46
SE-431 37 Mölndal